Vietcombank tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

13/07/2020 08:47

Sáng 10/7, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

vietcombank tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là nâng cao và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và trách nhiệm tiên phong của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Để khẳng định vị thế của một ngân hàng hàng đầu Việt Nam, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng/các đơn vị trực thuộc hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Vietcombank đề ra. Với những thành tích đạt được, Đảng bộ Vietcombank nhiều năm liền được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Khối DNTW công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, Vietcombank đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất, nhận được thư chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, nhiều thư và hoa chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, NHNN. Đảng bộ Vietcombank và nhiều tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Vietcombank được Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW khen thưởng. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015-2020 đã góp phần quan trọng, quyết định vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Vietcombank trong 5 năm qua.

“Chúng ta đang ở trong thời kỳ quốc tế thay đổi rất sâu sắc, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, đặc biệt là bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và môi trương kinh tế thế giới biến đổi phức tạp, khó đoán định, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến quan hệ quốc tế và kinh tế toàn cầu cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế trong nước.

Trong bối cảnh khó khăn đó, Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Vietcombank có trách nhiệm vô cùng to lớn đối với sự phát triển của Vietcombank trong giai đoạn mới. Chúng ta cần đánh giá đúng thực trạng, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc, để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả và tồn tại hạn chế; kiểm điểm sâu sắc, toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III nhiệm kỳ 2015-2020 để nắm bắt cơ hội và lường đón khó khăn, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức. Trên cơ sở đó, Đại hội sẽ thảo luận xác định phương hướng, và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV còn có một nhiệm vụ quan trọng là thực hiện bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 phải là những đồng chí có đủ đức, đủ tài, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, có uy tín trong Đảng, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ để lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đặc biệt tại Đại hội lần này, Đảng bộ Vietcombank được Ban thường vụ Đảng ủy Khối DNTW lựa chọn thí điểm bầu Bí thư Đảng ủy trực tiếp tại Đại hội. Đại hội cũng sẽ bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III gồm những đồng chí có khả năng tham gia xây dựng những quyết sách lớn, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng thời là những tuyên truyền viên về kết quả Đại hội, những định hướng, chỉ đạo của Đại hội tiêu biểu, đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng viên Đảng bộ Vietcombank, đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, có khả năng tiếp thu, triển khai cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội vào tình hình thực tiễn tại Vietcombank.

Với những nhiệm vụ nêu trên, Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Vietcombank có ý nghĩa quan trọng, định hướng, động viên và cổ vũ toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy sức mạnh và đoàn kết trong Đảng; tập thể Ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể đại biểu tham dự Đại hội nguyện làm hết sức mình, phát huy cao độ trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất cao để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ mà Đại hội đề ra”, ông Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh.

vietcombank tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Đoàn Thanh niên Vietcombank tặng lãng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, phiên chính thức sẽ tiến hành các nội dung chính: Báo cáo kết quả phiên trù bị; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội; Bầu BCH Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kết quả bầu cử BCH Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025; Giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Tiếp theo các nội dung đã triển khai tại phiên khai mạc sáng ngày 10/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Đại hội) tiếp tục triển khai với các nội dung đã đề ra.

Đại hội đã tiến hành các nội dung chính: Thông qua các báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015-2020; Bầu ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III; thông qua Nghị quyết Đại hội.

vietcombank tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tại Đại hội, ông Phạm Quang Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Vietcombank đã trình bày báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Vietcombank khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo nêu rõ: Trong giai đoạn 2015 - 2020, Vietcombank luôn giữ vững vai trò là ngân hàng chủ đạo, nghiêm túc, tiên phong thực hiện các chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, góp phần tích cực vào việc ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ, linh hoạt với diễn biến của thị trường, đồng hành và chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Nhờ đó, Vietcombank đã vượt qua những thách thức, nắm bắt các cơ hội, liên tục tăng trưởng ở mức cao.

Đảng bộ Vietcombank đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, triển khai trên toàn hệ thống về hoạt động kinh doanh, công tác quản trị hệ thống, đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh dài hạn…; Công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng, đổi mới toàn diện; Công tác xây dựng tổ chức, cán bộ được coi trọng, thực hiện đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực.

Về công tác cán bộ, căn cứ các quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, Đảng ủy Vietcombank đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống. Giai đoạn 2015-2019 số lượng cán bộ được điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại là 25.659 lượt.

vietcombank tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW (bên phải) trao Cờ thi đua cho Đảng bộ Vietcombank – đơn vị “đạt thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2015-2020”

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện có hiệu quả; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII góp phần quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trong nhiệm kỳ đã có 1 Đảng bộ cơ sở được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen; 16 tập thể, 102 cá nhân được được Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank tặng giấy khen.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng; Cơ chế răn đe, xử phạt nghiêm khắc để không dám tham nhũng và cơ chế tiền lương, phúc lợi hợp lý bảo đảm để không cần tham nhũng.

vietcombank tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó là triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực tài chính, xử lý nợ xấu đảm bảo các tỷ lệ an toàn; Chủ động triển khai giải pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành.

Qua đó, trong giai đoạn 2015-2020, Vietcombank đã xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 và là nhóm ngân hàng đầu tiên được Thống đốc NHNN phê duyệt phương án; Về đích sớm và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của Đề án phát triển Vietcombank đến 2020; Triển khai thành công dự án CoreBanking mới và đang triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghệ thông tin đến năm 2020, Dự án chuyển đổi Ngân hàng số, Chương trình Basel II, Dự án chuyển đổi mô hình kinh doanh bán lẻ… Năm 2018, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam được NHNN công nhận đạt chuẩn Basel II sớm 1 năm so với quy định.

vietcombank tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu khách quý chụp ảnh chúc mừng các đồng chí trúng cử BCH Đảng bộ Vietcombank khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ Vietcombank đã lãnh đạo toàn diện đưa hệ thống Vietcombank hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị với kết quả kinh doanh bứt phá trên nhiều mặt: Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu tăng trưởng mạnh, năm 2019 quy mô tổng tài sản của Vietcombank tăng 1,81 lần, vốn chủ sở hữu tăng 1,79 lần so với năm 2015.

Huy động vốn (bao gồm KBNN) tăng trưởng bình quân hàng năm 18,3%, cao hơn bình quân ngành (14,7%), cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng nguồn vốn chi phí thấp. Tín dụng tăng trưởng bền vững, tuân thủ nghiêm túc giới hạn tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, bình quân hàng năm đạt 17,9%. Kiểm soát chất lượng tín dụng hiệu quả, nợ xấu liên tiếp giảm, còn 0,78% vào cuối năm 2019.

Công tác thu hồi nợ ngoại bảng được chú trọng và đạt kết quả đột phá: Trong giai đoạn 5 năm 2015 – 6/2020, thu hồi nợ ngoại bảng của Vietcombank đạt 14.605 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ tăng trưởng tốt, giữ vững vị thế hàng đầu về TTQT-TTTM, kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh thẻ. Hiệu quả tài chính vượt trội, cán mốc lợi nhuận 1 tỷ USD năm 2019. Tổng lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2015-2019 đạt 68,1 nghìn tỷ đồng, cao gấp gần 2,4 lần so với giai đoạn 2010-2014.

vietcombank tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Ông Phạm Quang Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Vietcombank trình bày Báo cáo chinh trị tại Đại hội.

Thay mặt Đảng ủy cấp trên, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW nhấn mạnh: “Trong 5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp, tác động sâu rộng đến kinh tế nước ta, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có Vietcombank.

Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các Ban/Bộ/Ngành mà trực tiếp là Đảng bộ Khối DNTW và Ngân hàng Nhà nước, Đảng bộ Vietcombank đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, lãnh đạo hệ thống cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Đảng bộ Vietcombank đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào thành công chung của Đảng bộ Khối DNTW và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước”.

vietcombank tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Quang cảnh Đại hội.

Ghi nhận những thành tích của Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối DNTW đã tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ Vietcombank đạt thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử và thông qua kết quả bầu BCH Đảng bộ Vietcombank khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 30 đồng chí; giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng uỷ Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025. Theo kết quả bầu cử, ông Nghiêm Xuân Thành đã tái trúng cử Bí thư Đảng ủy Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025.

vietcombank tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy Vietcombank khóa IV (thứ 4 từ phải sang) và ông Phạm Quang Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Vietcombank khóa IV (thứ 4 từ trái sang) chụp hình chia tay các Uỷ viên BCH Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 2020 không tái cử.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, BCH Đảng bộ Vietcombank khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Phó bí thư Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và báo cáo kết quả tại Đại hội. Theo đó, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí.

Ông Phạm Quang Dũng, Tổng giám đốc tái trúng cử Phó Bí thư Đảng ủy Vietcombank, ông Đỗ Việt Hùng, Thành viên HĐQT đã được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Vietcombank; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Vietcombank gồm 5 đồng chí.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nghiêm Xuân Thành, tân Bí thư Đảng ủy Vietcombank nhận định: Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí cao, Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình Đại hội đã đề ra.

Đại hội đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, những tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Ban chấp hành Đảng bộ; Đại hội có sự nhất trí cao trong việc khẳng định những thành quả quan trọng và toàn diện mà Đảng bộ Vietcombank đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã nghiêm túc đánh giá những hạn chế nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đại hội đã phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm, ý chí thống nhất quyết nghị các phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đại biểu Đảng ủy Khối DNTW lần thứ III. Đây là những ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Qua đó đã bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW…

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, đoàn kết nhất trí cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp

Trước đó, ngày 9/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên trù bị, bầu đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội, quán triệt quy chế bầu cử, nguyên tắc, thể lệ bầu cử tại Đại hội. Thảo luận Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PV