VietinBank đề nghị chuyển nợ của Vinalines thành vốn góp

12/04/2014 08:55

VietinBank vừa đề nghị tham gia làm cổ đông chiến lược khi cổ phần hóa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) dưới hình thức chuyển nợ vay thành vốn góp cổ phần.  

VietinBank vừa đề nghị tham gia làm cổ đông chiến lược khi cổ phần hóa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) dưới hình thức chuyển nợ vay thành vốn góp cổ phần.

VietinBank đề nghị chuyển nợ của Vinalines thành vốn góp 1

VietinBank vừa chính thức đề nghị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) trình Bộ Giao thông - Vận tải phê duyệt để ngân hàng này trở thành cổ đông chiến lược tại các cảng thành viên khi thực hiện cổ phần hóa (trước tiên áp dụng với Cảng Hải Phòng) thông qua phương thức chuyển các khoản nợ vay của Vinalines và các đơn vị thành viên thành vốn cổ phần với tỷ lệ tham gia sở hữu cổ phần cao nhất khi các cảng thực hiện IPO.

Việc VietinBank trở thành cổ đông chiến lược tại các cảng thành viên không những giảm bớt số nợ hiện tại của Vinalines đối với ngân hàng, mà còn góp phần nâng cao năng lực tài chính của Vinalines trong việc đầu tư, phát triển các cảng thành viên sau cổ phần hóa.

VietinBank cho rằng, đây là phương án xử lý nợ thông qua hình thức chuyển nợ vay của Vinalines thành vốn góp cổ phần tại các cảng thành viên, nên ngân hàng sẽ không thuộc đối tượng áp dụng các điều kiện và điều khoản liên quan đến hoạt động đầu tư để trở thành cổ đông chiến lược như: nộp tiền đặt cọc khi đăng ký mua cổ phần, chuyển tiền mua cổ phần sau khi thực hiện IPO...

Hiện tổng dư nợ gốc của Vinalines tại VietinBank khoảng 4.982 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ là 2.051 tỷ đồng, các công ty con là 2.931 tỷ đồng.

Được biết, tỷ lệ tham gia cổ phần, tỷ lệ cơ cấu hoán đổi nợ đối với từng khoản nợ tại từng doanh nghiệp sẽ do Vinalines và VietinBank đàm phán trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

Theo Đầu tư