Ngày 6/9, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an đã bay từ Hà Nội vào TP. HCM để tiếp tục hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương.
Ngày 6/9, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an đã bay từ Hà Nội vào TP. HCM để tiếp tục hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương.
Thanh Bình