Với đặc thù của ngành hàng không, những ngày Tết cũng là thời gian mà rất nhiều cán bộ nhân viên Vietjet làm việc vất vả để đảm bảo cho những chuyến bay an toàn, mang niềm hạnh phúc đoàn viên, niềm vui sum họp tới cho hàng triệu khách hàng.
Với đặc thù của ngành hàng không, những ngày Tết cũng là thời gian mà rất nhiều cán bộ nhân viên Vietjet làm việc vất vả để đảm bảo cho những chuyến bay an toàn, mang niềm hạnh phúc đoàn viên, niềm vui sum họp tới cho hàng triệu khách hàng.
Thanh Bình