Phó Tổng giám đốc Vietjet Tô Việt Thắng (ngoài cùng bên trái) cùng các nhân viên đang làm việc sáng Mùng 1
Phó Tổng giám đốc Vietjet Tô Việt Thắng (ngoài cùng bên trái) cùng các nhân viên đang làm việc sáng Mùng 1
Thanh Bình