Phó Tổng giám đốc Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương (ngoài cùng bên phải) chúc mừng năm mới.
Phó Tổng giám đốc Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương (ngoài cùng bên phải) chúc mừng năm mới.
Thanh Bình