Vietjet nhận thêm 2 chiếc A321neo, nâng đội tàu bay lên 80 chiếc

01/01/2020 16:51

Vietjet đã đón nhận thêm 2 tàu bay A321 mới mang số hiệu VN-A521 và VN-A542, nâng tổng số tàu lên 80 chiếc.

Vietjet nhận thêm 2 chiếc A321neo, nâng đội tàu bay lên 80 chiếc 1
Một trong 2 chiếc tàu bay mới nhận của Vietjet là A321neo ACF240 hiện đại bậc nhất của Airbus

Vietjet vừa nhn thêm 2 tàu bay A321 mi mang s hiu VN-A521 và VN-A542, nâng tng s tàu lên 80 chiếc. Trong đó, VN-A521 là tàu bay A321neo ACF 240 ch th 3 trên thế gii, có cu hình ci tiến, nâng tng s ghế lên 240 ch và phát trin nhng ưu đim ca dòng tàu bay Airbus hin đi nht, bao gm: Khong cách ghế thoi mái; Nhiên liu tiêu th tiết kim ti thiu 16%; Tiết gim tiếng n ti 75%; lưng khí thi ra môi trưng gim ti 50%.

Đưc biết, đ tui trung bình đi tàu bay Vietjet ch2,7 năm tui. Hãng hin đang khai thác 130 đưng bay ph khp các đim đến ti Vit Nam và các đưng bay quc tế đến n Đ, Nht Bn, Hng Kông, Singapore, Hàn Quc, Đài Loan (Trung Quc), Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Trung Quc, Indonesia, Campuchia…

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận an toàn khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính trong hai năm 2018, 2019 của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

T.Bình