Vietnam Airlines công bố lãi "khủng", vượt xa kỳ vọng

15/08/2018 19:15

Vietnam Airlines vừa công bố lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt gần 1.920 tỷ đồng.

T.Bình