Vietnam Airlines dự kiến trích 736 tỷ đồng chia cổ tức năm 2016

18/06/2017 16:03

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) dự kiến trích 736,5 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2016...

Ngân Anh