Lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết, đây là đoàn y bác sĩ lớn nhất bay vào các tỉnh miền Nam chống dịch trong cùng một ngày của hãng kể từ đầu mùa dịch đến nay.
Lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết, đây là đoàn y bác sĩ lớn nhất bay vào các tỉnh miền Nam chống dịch trong cùng một ngày của hãng kể từ đầu mùa dịch đến nay.
Thanh Bình