Vietnam Airlines giảm 15% giá vé cho người khuyết tật

11/10/2014 08:38

Người khuyết tật khi mua vé máy bay sẽ được giảm 15% giá vé cho hạng ghế phổ thông.

vietnam airlines giảm 15% giá vé cho người khuyết tật
Người khuyết tật cần xuất trình giấy xác nhận được Chủ tịch UBND phường, xã cấp

Theo đó, bắt đầu từ tháng 10/2014, người khuyết tật khi mua vé máy bay sẽ được giảm 15% giá vé cho hạng ghế phổ thông (hạng đặt chỗ M và Y) trên tất cả các hành trình nội địa do VNA và VASCO khai thác. Giá vé chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí, phụ thu. Hành khách khi mua vé máy bay cần xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy xác nhận khuyết tật được Chủ tịch UBND xã cấp theo quy định.

T.B