Vietnam Airlines hợp tác đào tạo kỹ sư bảo dưỡng máy bay

18/12/2017 09:42

Vietnam Airlines, VAECO phối hợp với Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đào tạo kỹ sư bảo dưỡng máy bay.

T.Bình