Vietnam Airlines và PVN đẩy mạnh hợp tác

05/11/2017 10:45

Vietnam Airlines và Tập đoàn Dầu khí VN vừa ký thỏa thuận hợp tác nhằm khai thác tối đa thế mạnh của 2 bên.

T.Bình