Vinalines nỗ lực giữ vị trí hàng đầu lĩnh vực hàng hải

22/01/2017 07:43

Trong năm 2016, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã gặt hái được nhiều thành quả, giữ vững vị trí hàng đầu...

vinalines nỗ lực giữ vị trí hàng đầu lĩnh vực hàng hải

Cảng Hải Phòng

Nhiều dấu ấn 2016

Trong năm 2016, điểm sáng nổi bật trong sản xuất kinh doanh của Vinalines là hoạt động cảng biển đã mang lại những dấu ấn tăng trưởng mạnh mẽ. Các chỉ tiêu sản lượng và lợi nhuận ước thực hiện năm 2016 tăng đột biến so với năm 2015, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng tới 58%, mang lại mức lợi nhuận trước thuế hơn 923 tỷ đồng. Điều này giúp kết quả kinh doanh hợp nhất của tổng công ty ở mức cân bằng trong bối cảnh lao dốc của thị trường vận tải biển thế giới, giá cước sụt giảm mạnh.

2016 cũng là năm Vinalines tiếp tục thành công trong tái cơ cấu nợ. Bằng các biện pháp mua bán nợ theo nguyên tắc thị trường, công ty mẹ giảm được 2.306 tỷ đồng nợ, trong đó ghi tăng vốn Nhà nước 1.184  tỷ đồng. Như vậy, sau gần ba năm thực hiện tái cơ cấu tài chính, đến hết ngày 31/12/2016, nợ tại công ty mẹ đã giảm được 8.021 tỷ đồng, trong đó ghi tăng vốn Nhà nước 2.883 tỷ đồng. Việc tái cơ cấu nợ thành công với các tổ chức tín dụng đã giúp lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp về tình trạng cân bằng để tạo đà phát triển cho giai đoạn 2017 - 2020.

Cảng biển của Vinalines đều nằm ở vị trí chiến lược, có ảnh hưởng quan trọng đối với an ninh - quốc phòng. Việc Chính phủ quyết định Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối tại công ty mẹ - tổng công ty và các doanh nghiệp cảng biển cũng đã tạo điều kiện thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược cho quá trình cổ phần hóa.

Theo ông Trần Tuấn Hải, Trưởng ban Chiến lược phát triển và truyền thông, Vinalines, Vinalines đã báo cáo Bộ GTVT để trình Thủ tướng Chính phủ xác định lại giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa công ty mẹ. Tại cuộc họp thường trực Chính phủ ngày 23/12/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có kết luận cho phép Vinalines thực hiện việc xác định lại giá trị doanh nghiệp và hoàn chỉnh phương án cổ phần hóa mà Nhà nước sẽ nắm giữ 65% vốn điều lệ.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ. Theo đó, Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ tại công ty mẹ khi cổ phần hóa; Vinalines nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên tại các công ty cổ phần như: Cảng Hải Phòng, cảng Sài Gòn và cảng Đà Nẵng. Tổng công ty tiếp tục duy trì nắm giữ cổ phần tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, đồng thời thoái vốn tối đa tại các doanh nghiệp vận tải biển.

Đối với các cảng biển còn lại, Vinalines sẽ nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh tỷ lệ vốn điều lệ mà Vinalines nắm giữ theo hướng trước mắt duy trì vai trò chi phối của Vinalines, phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh của tổng công ty đến năm 2020 và quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2050.

Tập trung 3 nguồn lực

Trong thời gian tới, Vinalines xác định tập trung nguồn lực vào ba hoạt động mấu chốt có tính quyết định chiến lược đối với sự phát triển và tạo nên bứt phá của tổng công ty, đó là tập trung phát triển năng lực cốt lõi là yếu tố quan trọng để Vinalines có được lợi thế cạnh tranh, cung cấp các giá trị vượt trội cho khách hàng; tạo ra lợi điểm bán hàng độc nhất từ việc tích hợp hoạt động cảng biển - vận tải biển - dịch vụ hàng hải trong cung cấp dịch vụ logistics trọn gói cho các khách hàng; đầu tư mạnh mẽ và ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến, đặc biệt trong quản lý khai thác cảng biển để cung cấp những giải pháp ưu việt nhất đối với người sử dụng dịch vụ cảng.

Tới đây, Vinalines cũng tập trung đổi mới mang công tác quản trị, điều hành. Đặc biệt, công ty mẹ - tổng công ty sẽ triển khai xây dựng mô hình quản trị hiện đại, tiên tiến; xây dựng Hệ thống đánh giá năng lực, hệ thống trả lương và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Tổng công ty cũng yêu cầu các đơn vị thành viên tiếp tục nâng cao tính tự lực, tự chủ, đánh giá đúng tiềm năng, cơ hội cũng như những hạn chế của từng doanh nghiệp để đưa ra các giải pháp trọng tâm, nhằm đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2017 cũng như thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển tổng công ty giai đoạn 2017-2020. Mục tiêu hướng đến là tổng công ty giữ vững vị trí doanh nghiệp hàng đầu của ngành Hàng hải Việt Nam trong lĩnh vực cảng biển, vận tải biển và logistics; phấn đấu đến năm 2030 trở thành doanh nghiệp có thương hiệu trong khu vực, có năng lực cạnh tranh cao và tham gia chia sẻ thị trường khu vực.

Thiện Anh - Gia Khang