Vinamoto tập trung sản xuất, lắp ráp ô tô thân thiện với môi trường

28/06/2015 09:41

Đảng bộ Cơ quan TCT Công nghiệp ô tô VN xác định tập trung sản xuất lắp ráp ô tô thân thiện môi trường.

vinamoto tập trung sản xuất, lắp ráp ô tô thân thiện với môi trường

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban cán sự Đảng - Thứ trưởng Bộ GTVT và 114 đảng viên trong Đảng bộ.

Đại hội đã thực hiện các phần việc quan trọng theo đúng chương trình như: Thảo luận thông qua báo cáo chính trị; Báo cáo đóng góp xây dựng các Dự thảo văn kiện đại hội Đảng cấp trên; bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan khóa X; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khóa XXV.

Theo báo cáo trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty khóa IX đã chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ Cơ quan lần thứ IX. Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty cũng tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trong đó tập trung tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Tổng công ty cũng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm. Tổng công ty xây dựng, hoàn thiện đề án tái cơ cấu được Bộ GTVT phê duyệt và triển khai thành công công tác cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty cổ phần. Các chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách, tỷ suất lợi nhuận đạt chỉ tiêu theo kế hoạch. Công tác phát triển Đảng, củng cố xây dựng tổ chức Đảng thực hiện tốt. Đảng bộ luôn đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”. 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 9 đồng chí để lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội. Đồng chí Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT tiếp tục được bầu là Bí thư Đảng ủy.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hải Trung cho biết, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm vụ của Tổng công ty đặt ra là tăng tốc, đột phá mạnh mẽ, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực sản xuất lắp ráp ô tô thân thiện với môi trường, đảm bảo phát triển bền vững, hiệu quả, an toàn và hướng tới lợi ích chung của toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực tuyên truyền động viên cán bộ nhân viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của Đảng ủy, các chi bộ, đảng viên gương mẫu trên từng cương vị, lãnh đạo xây dựng các đoàn thể vững mạnh. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan Tổng công ty.

Lê Tươi