Vingroup sẽ đầu tư dự án bãi xe ngầm Tao Đàn

24/01/2015 03:09

UBND TP đã chấp thuận đề xuất của Sở GTVT chấm dứt chủ trương để IDICO xây bãi xe ngầm tại Tao Đàn.

vingroup sẽ đầu tư dự án bãi xe ngầm tao Đàn
Công viên Văn hóa Tao Đàn

Thay vào đó, giao Tập đoàn Vingroup tiếp tục nghiên cứu lập đề xuất dự án theo hình thức BOO bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được giao, Vingroup phải trình đề xuất để làm cơ sở cho các sở ngành xem xét, báo cáo UBND TP quyết định các bước tiếp theo. Nếu Vingroup không được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án hoặc quá thời gian 6 tháng mà chưa hoàn thành Đề xuất dự án hoặc dự án không khả thi thì xem như Vingroup từ chối tham gia đầu tư và tự chịu mọi khoản chi phí đã thực hiện.

T.L

Báo giấy