Vinh danh 44 tập thể, cá nhân ngành BHXH Việt Nam

15/10/2020 11:21

44 tập thể, cá nhân ngành BHXH Việt Nam đã vinh dự nhận Huân chương lao động, Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ.

vinh danh 44 tập thể, cá nhân ngành bhxh việt nam
Vinh danh các cá nhân, tập thể ngành BHXH Việt Nam

Tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V ngành BHXH Việt Nam, 11 tập thể và 4 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động các loại, 8 tập thể được vinh dự tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 7 tập thể và 14 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", 5 năm qua, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo ngành và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam xác định đúng vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và coi đây là công cụ quản lý hiệu quả, nhân văn nên đã tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện chủ trương, chỉ thị quan trọng của Đảng và Nhà nước về TĐKT.

Việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác TĐKT với nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ trong giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu thi đua bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhiệm vụ chính trị của ngành, đã tạo cho phong trào thi đua, công tác khen thưởng của ngành một khí thế mới, ngày càng đi vào thực chất, phát huy tác dụng, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực với nhiều đổi mới trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua và trong công tác khen thưởng.

Kết quả, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN hằng năm đều tăng vượt so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao: Năm 2015, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là 70,2 triệu người, năm 2019 đối tượng tham gia BHXH, BHYT là 85,9 triệu người, tăng 15,7 triệu người so với năm 2015. Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 574.000 người, tăng gấp 2 lần giai đoạn 10 năm trước.

Số thu BHXH, BHYT, BHTN hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; năm 2015 thu 216.000 tỷ đồng, năm 2019 thu 368.000 tỷ đồng, tăng 152.000 tỷ đồng so với năm 2015, 6 tháng đầu năm 2020 thu đạt 182.984 tỷ đồng, đạt 46,98% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tỷ lệ bao phủ BHYT: Năm 2015 chiếm 76,5% dân số; năm 2019 chiếm 90 % vượt 1,9% chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đạt nhiều bước tiến quan trọng, số lượng thủ tục hành chính về BHXH, BHYT đã giảm đáng kể so với trước kia. nhiều TTHC đã rút ngắn thời gian giải quyết… Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới tại Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu 2018, mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với Báo cáo 2017), trong đó chỉ số nộp thuế, BHXH xếp thứ 86/190.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các nghiệp vụ của ngành được triển khai và đạt được nhiều kết quả quan trọng: Hệ thống thu nộp, chi trả điện tử BHXH; hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH; hệ thống giao dịch BHXH điện tử cung cấp 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; ứng dụng, sử dụng trí tuệ nhân tạo (Chatbot) trong trả lời, thắc mắc của người dân, doanh nghiệp về chế độ, chính sách BHXH; hệ thống quản lý văn bản và điều hành; hệ thống thông tin giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT...

Phát huy kết quả đã đạt được, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác TĐKT, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước với mục tiêu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao của ngành, công tác TĐKT giai đoạn 2021 – 2025.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà ngành BHXH đạt được trong 5 năm qua; Đồng thời, nhấn mạnh, thực hiện chính sách an sinh xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và mỗi người dân.

Cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành BHXH, trong đó tập trung vào thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH Việt Nam lần thứ VII. Công tác thi đua phải gắn với khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc. Qua phong trào thi đua, các cấp cần phát hiện đúng các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, cách làm hay, để bồi dưỡng và nhân rộng ra toàn ngành và xã hội.

Vũ Vũ