Bờ biển Antrim, Bắc Ireland: Vùng bờ biển Antrim có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như ghềnh đá cổ Giant’s Causeway được hình thành từ 40.000 trụ đá bazan và tuyến đường A2 chạy dọc bờ biển.
Bờ biển Antrim, Bắc Ireland: Vùng bờ biển Antrim có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như ghềnh đá cổ Giant’s Causeway được hình thành từ 40.000 trụ đá bazan và tuyến đường A2 chạy dọc bờ biển.
Huy Phong (Theo Active Times)