Vĩnh Long: Khẩn trương sửa chữa đường hỏng phục vụ người dân đón Xuân 2021

20/01/2021 15:51

Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long đề nghị các đơn vị thi công hoàn thành việc sửa chữa trên các tuyến đường tỉnh và nội ô TP Vĩnh Long trước 31/1/2021.

Vĩnh Long: Khẩn trương sửa chữa đường hỏng phục vụ người dân đón Xuân 2021 1

Khẩn trương thi công, khắc phục đường nội ô, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 20/1, nguồn tin từ Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long, nhằm đảm bảo ATGT phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nơi đây vừa có công văn đề nghị các đơn vị thi công hoàn thành việc sửa chữa hư hỏng cục bộ trên các tuyến đường tỉnh và nội ô TP Vĩnh Long trước ngày 31/1/2021.

Cụ thể, Sở GTVT tỉnh giao Công ty TNHH An Việt triển khai thi công sửa chữa công trình đường tỉnh 904; Trung tâm quản lý và Sửa chữa công trình giao thông triển khai thi công sửa chữa các công trình đường tỉnh 901, 902, 903, 906, 907, các đường nội ô TP Vĩnh Long, các đèn tín hiệu; Công ty TNHH MTV Hồng Anh Vĩnh Long triển khai thi công sửa chữa các công trình đường tỉnh 908, 909.

Trung tâm Thẩm định - Kiểm định công trình giao thông vận tải và Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông có trách nhiệm giám sát các đơn vị thi công trong quá trình thi công các công trình.

Đồng thời, Sở GTVT cũng giao Tổ Quản lý các dự án tổ chức phối hợp các bên liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra, đôn đốc và triển khai ngay công tác duy tu, sửa chữa các vị trí hư hỏng trên các tuyến đường nói trên.

“Đơn vị thi công và tư vấn giám sát phải thực hiện nghiêm việc đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công và hoàn thành việc sửa chữa trước ngày 31/01/2021”, công văn Sở nhấn mạnh.

Lê An