Chuyển nhượng quyền lợi bảo hiểm còn hiệu lực

12/08/2019 15:09

Bên mua bảo hiểm có quyền chuyển nhượng quyền sở hữu xe kèm theo quyền lợi bảo hiểm còn hiệu lực cho chủ xe mới.

chuyển nhượng quyền lợi bảo hiểm còn hiệu lực
Ảnh minh họa
chuyển nhượng quyền lợi bảo hiểm còn hiệu lực

Hỏi:

Xin hỏi, trong trường hợp Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực thì khi chuyển nhượng quyền sở hữu chiếc xe ô tô, tôi có được chuyển nhượng quyền lợi bảo hiểm kèm theo hay không?

Đặng Văn Sáu (Bình Dương)

Trả lời:

Xin trả lời bạn là hoàn toàn được. Chủ xe/ Bên mua bảo hiểm có quyền chuyển nhượng quyền sở hữu xe kèm theo quyền lợi bảo hiểm còn hiệu lực cho Chủ xe mới hoặc yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm theo quy định.

Ngoài quyền lợi này, khi tham gia bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới của Bảo hiểm PVI, bạn cũng có thể lựa chọn tham gia thêm các điều khoản bổ sung mở rộng/ thu hẹp phạm vi bảo hiểm theo thỏa thuận với Bảo hiểm PVI.

Bạn cũng có quyền yêu cầu Bảo hiểm PVI giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm, cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm/ ký kết Hợp đồng bảo hiểm hiểm; yêu cầu Bảo hiểm PVI trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng bảo hiểm hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc theo văn bản chuyển quyền thụ hưởng liên quan (nếu có) khi xảy ra sự kiện bảo hiểm…

Bạn có thể tới Công ty Bảo hiểm PVI gần nhất hoặc liên hệ tới hotline 1900545458 của Bảo hiểm PVI để được tư vấn chi tiết.

Chi tiết điều kiện, điều khoản các sản phẩm bảo hiểm, độc giả liên hệ trực tiếp với Tổng công ty Bảo hiểm PVI

Tổng Công ty Bảo hiểm PVI