Vợ chồng Tổng thống Mỹ phạm nghi thức tại cuộc họp của các nước G7

13/06/2021 14:57

Nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden và phu nhân Jill Biden đến hội nghị thượng đỉnh G7 muộn hơn Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

vợ chồng tổng thống mỹ phạm nghi thức tại cuộc họp của các nước g7

Ảnh sự kiện có sự tham gia của các thành viên Hoàng gia Anh - AP News.

Sự bối rối này là một sự vi phạm giao thức có từ lâu.

Nghi thức xã giao thường được mọi người tôn trọng là trong các sự kiện, gia đình hoàng gia là những đến cuộc họp cuối cùng và rời khỏi cuộc họp trước những người khác.

Tuy nhiên, lần này quy tắc đã bị phá vỡ. Tổng thống Hoa Kỳ và phu nhân Jill Biden đến đàm phán vài phút sau Nữ hoàng Elizabeth II, các hoàng tử Charles và William cùng vợ của họ.

Tuy nhiên, sự việc việc không ảnh hưởng đến tâm trạng của Nữ hoàng Anh và bản thân diễn biến cuộc đàm phán.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II ân cần nói chuyện với ông Joe Biden, vợ ông và những người còn lại trong hội nghị thượng đỉnh G7.

Bình Nguyên