Với Trung Quốc, thể hiện tình hữu hảo nhưng giữ vững nguyên tắc

19/05/2014 16:33

Một điều rất dễ nhận thấy là với Trung Quốc, Hồ Chủ Tịch luôn đưa ra những đối sách rất mềm dẻo nhưng không bao giờ mất cảnh giác.