Vốn bảo trì hạ tầng đường sắt sẽ được triển khai thế nào?

08/12/2021 18:33

Bộ GTVT đề xuất cơ chế thực hiện vốn bảo trì hạ tầng đường sắt, tách bạch công tác bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ.

Bộ GTVT vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, chỉnh sửa Đề án Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư (Đề án), trong đó đề xuất cơ chế thực hiện vốn bảo trì hàng năm.

Cụ thể, đối với công tác bảo dưỡng KCHT đường sắt quốc gia, Bộ GTVT thống nhất đề xuất giao Cục Đường sắt VN đặt hàng với Tổng công ty Đường sắt VN thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Đối với các công tác sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất, khắc phục hậu quả bão lũ bước 2, kiểm định, quan trắc và các công tác khác, triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

vốn bảo trì hạ tầng đường sắt sẽ được triển khai thế nào?

Bộ GTVT đề xuất giao Cục Đường sắt VN đặt hàng Tổng công ty Đường sắt VN thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng đường sắt. Ảnh: minh họa

Ông Trần Thiện Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt VN cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc Bộ GTVT đặt hàng toàn bộ đối với việc quản lý, bảo trì KCHT đường sắt quốc gia năm 2021 với Tổng công ty Đường sắt VN, Bộ GTVT đã giao Cục Đường sắt VN ký hợp đồng đặt hàng với Tổng công ty Đường sắt VN vào tháng 5/2021 để Tổng công ty tổ chức thực hiện, bao gồm cả công tác bảo dưỡng thường xuyên và công tác sửa chữa định kỳ.

Tuy nhiên, cơ chế này chỉ thực hiện cho năm 2021. Để làm cơ cở triển khai thực hiện công tác bảo trì KCHT đường sắt quốc gia năm 2022, tránh trường hợp chậm triển khai thực hiện công tác bảo trì KCHT đường sắt quốc gia như các năm 2020, 2021, Bộ GTVT đã đề xuất cơ chế thực hiện vốn bảo trì hàng năm trong nội dung Đề án và kiến nghị Thủ tướng xem xét, phê duyệt.

Theo đó, việc giao dự toán (giao vốn) bảo trì thực hiện theo Luật Ngân sách.

“Cụ thể, Bộ GTVT giao Cục Đường sắt VN ký hợp đồng đặt hàng với Tổng công ty Đường sắt VN thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên. Còn công tác sửa chữa định kỳ, khắc phục bão lũ bước 2... thực hiện theo trình tự quy định pháp luật về xây dựng công trình, trong đó Cục Đường sắt VN giữ vai trò chủ đầu tư”, ông Cảnh cho hay.

Cũng theo ông Cảnh cũng, năm 2021 mặc dù việc ký hợp đồng đặt hàng thực hiện vốn bảo trì chậm nhưng đến nay, công tác nghiệm thu, thanh toán 6 tháng đầu năm đã hoàn thành. Tính đến hết tháng 9, Tổng công ty Đường sắt VN đã nghiệm thu xong với các đơn vị và đang trình Cục thẩm định, phê duyệt. Đối với 3 tháng còn lại năm 2021, sẽ được thực hiện xong trong tháng 1/2022.

“Công tác bảo dưỡng thường xuyên năm 2021 đang được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch và tiến độ. Công tác sửa chữa định kỳ cũng đang được triển khai theo kế hoạch... Nói chung đảm bảo được công tác giải ngân, không để tồn đọng hay xảy ra việc chậm nghiệm thu, ảnh hưởng nợ lương của các doanh nghiệp bảo trì”, ông Cảnh nói.

Cũng tại văn bản báo cáo Thủ tướng, Bộ GTVT đã đề xuất giao Tổng công ty Đường sắt VN quản lý, sử dụng và khai thác tài sản KCHT đường sắt quốc gia theo hình thức không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đến năm 2030.

Trong thời gian này, giao Tổng công ty Đường sắt VN xây dựng Đề án khai thác tài sản KCHT đường sắt quốc gia; Nghiên cứu xác định những tài sản phù hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc giao tài sản theo hình thức đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trước đó, Tổng công ty Đường sắt VN báo cáo cấp có thẩm quyền, đề xuất giao toàn bộ 297 khu ga đường sắt cho Tổng công ty theo phương thức tính thành vốn nhà nước tại doanh nghiệp để tự chủ trong đầu tư, khai thác.

Kỳ Nam