Vốn bình quân mỗi doanh nghiệp mới chỉ hơn 10 tỷ đồng

07/02/2018 08:02

Tổng cục Thống kê ngày 6/2 đã công bố về các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp...

vốn bình quân mỗi doanh nghiệp mới chỉ hơn 10 tỷ đồng

Tổng cục Thống kê ngày 6/2 đã công bố về các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp...

Theo Vụ Thống kê công nghiệp, Tổng cục Thống kê, tổng số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động đến ngày 31/12/2017 trên phạm vi cả nước ước tính là 561.064 doanh nghiệp, tăng 11% so với năm 2016. Điểm nổi bật nhất là năm 2017 có số doanh nghiệp thành lập mới đạt kỷ lục với 126.859 doanh nghiệp (tăng 15% so với năm 2016) với tổng số vốn đăng ký 1.295 nghìn tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2016. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 26,2%. Nếu tính cả 1.869 nghìn tỷ đồng của hơn 35 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2017 là 3.165 nghìn tỷ đồng.

Một số tỉnh có doanh nghiệp đang hoạt động tăng nhanh là Bắc Giang tăng 28%, Thanh Hóa tăng 27,9%, Hưng Yên 26,4%, Bến Tre 25,7%, Bắc Ninh 23,7%; Vĩnh Phúc 19,7%, Bình Dương 18,8%, Đà Nẵng 17,8%;… Ngược lại, một số tỉnh giảm là Trà Vinh giảm 10%, Lâm Đồng giảm 6,4%, Hòa Bình giảm 2%, Thái Nguyên giảm 0,4%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, bình quân giai đoạn 2010-2016 mỗi năm cả nước tăng 10,4% số doanh nghiệp. Nhằm tăng cao số lượng doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới, Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm cho biết, Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện điều kiện kinh doanh, môi trường pháp lý. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để tăng nhanh số lượng doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp khởi nghiệp hướng tới hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam có 1 triệu doanh nghiệp. 

C.S