VRTS - Nửa thế kỷ, một chặng đường!

17/06/2014 14:25

Công ty Xếp dỡ Đường sắt được thành lập ngày 24/6/1964, sau 50 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty hiện có 4 phòng, ban, 12 xí nghiệp, chi nhánh hoạt động trải dài từ Bắc vào Nam.