Vụ doanh nghiệp kiện chính quyền: Đình chỉ phiên tòa sơ thẩm lần 5

01/10/2014 07:02

Sáng 30/9, phiên tòa sơ thẩm lần thứ 5  vụ Công ty CPTM Dược – Sâm Ngọc Linh Quảng Nam  kiện Quyết định hành chính của  UBND tỉnh quảng Nam tiếp tục được đình chỉ.

vụ doanh nghiệp kiện chính quyền: Đình chỉ phiên tòa sơ thẩm lần 5
Đại diện phía UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu quan điểm tại phiên tòa

Tại phiên tòa phía Công ty CPTM Dược – Sâm Ngọc Linh Quảng Nam đã bào chữa và nêu rõ quan điểm, vào ngày 29/10/2013 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3337/QĐ-UBND về việc thu hồi trạm Dược liệu Trà Linh đang thuộc quyền sử dụng của công ty giao về cho Trung tâm phát triển Sâm và dược liệu Quảng Nam làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty. Bỡi lẽ, Trạm Dược liệu Sâm ngọc Linh đã được sáp nhập trước khi cổ phần hóa, vì vậy Công ty giữ nguyên quan điểm như đơn khởi kiện đã nêu, yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 3337 vì đã ban hành không đúng pháp luật.

Đại diện theo pháp luật của UBND tỉnh Quảng Nam cũng khẳng định việc ra Quyết định số 3337 là hoàn toàn đúng và có căn cứ.

Quan điểm của Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Nam cho rằng, cần phải trưng cầu Kiểm toán của Nhà nước để phục vụ cho việc giải quyết vụ án.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam, đương sự của vụ án đã yêu cầu Trưng cầu kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán xác định giá trị đầu tư của Công ty Dược – Vật tư – Y tế Quảng Nam, Công ty cổ phần Dược vật tư – Y tế Quảng Nam và Công ty CPTM Dược – Sâm Ngọc Linh Quảng Nam và Trạm Dược liệu Trà Linh và nguồn thu từ khai thác, chế biển sản phẩm Sâm Ngọc Linh trong thời gian từ 2005 - 2013.

Ngày 19/9/2014, phía Công ty đã có đơn đề nghị: "không chấp nhận yêu cầu Trưng cầu kiểm toán” với lý do: "Nội dung yêu cầu kiểm toán của người bị kiện không thuộc phạm vi điều chính nội dung đơn khởi kiện của người khởi kiện”. Nội dung yêu cầu chính trong đơn khởi kiện: “Hủy quyết định hành chính số 3337/QĐ-UB ngày 29/10/2013 do UBND tỉnh Quảng Nam ký ban hành trái pháp luật”; người khởi kiện không có yêu cầu về đền bù thiệt hại, đồng thời, Không đủ cơ sở pháp lý để kiểm toán Nhà nước, căn cứ điều 3, 5 Luật Kiểm toán Nhà  nước đang có hiệu lực pháp luật, quy định.

Sau khi HĐXX nghị án và tuyên bố, Quyết định tạm đình chỉ phiên tòa để trưng cầu Kiểm toán của Nhà nước.

An An