Vụ Hồ Duy Hải:Kiến nghị thu hồi quyết định bác đơn xin ân xá

05/05/2015 08:28

Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phải thu lượm dấu vết của tội phạm, các đồ vật, tài liệu liên quan.

Hoài Thu