Vụ “lót tay” tại Hải quan Hải Phòng: Chi cục trưởng bị khiển trách

14/05/2018 18:27

Vụ “lót tay” tại hải quan Hải Phòng: Khiển trách 5 lãnh đạo, cảnh cáo 5 cán bộ, điều chuyển 7 cán bộ.

vụ “lót tay” tại hải quan hải phòng: chi cục trưởng bị khiển trách

Vụ “lót tay” tại hải quan Hải Phòng: Khiển trách 5 lãnh đạo, cảnh cáo 5 cán bộ, điều chuyển 7 cán bộ

Tổng cục Hải quan chiều nay (14/5) cho biết: Liên quan tới vụ nhận tiền “lót tay” để làm thủ tục thông quan hàng hoá tại Cục Hải quan Hải Phòng đã được báo chí phản ánh, ngày 27/4, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã tổ chức họp kiểm điểm và quyết định thi hành kỷ luật đối với 10 trường hợp.

Trong đó, xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 5 trường hợp (1 Chi cục trưởng, 2 Phó chi cục trưởng, 2 Đội trưởng) để làm gương, nghiêm khắc chấn chỉnh trong toàn Cục.

Xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 5 trường hợp (Đỗ Trung Tuyến (Phó đội trưởng), Nguyễn Đôn Hạnh (Phó đội trưởng); Vũ Đức Tuấn, Đào Đức Anh, Bùi Tiến Cường (Công chức).

Đồng thời, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã tiến hành điều chuyển vị trí công tác 3 công chức thừa hành có hình ảnh trên báo. Cục Hải quan TP. Hải Phòng hiện không bố trí 3 công chức nêu trên làm công tác nghiệp vụ, đồng thời đã đưa vào danh sách điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch tổng thể của Cục Hải quan TP. Hải Phòng trong tháng 5/2018.

Đối với 4 lãnh đạo Đội (2 lãnh đạo Đội thủ tục hàng hoá xuất nhập khẩu, 2 lãnh đạo Đội Giám sát Hải quan thuộc Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ): Cục Hải quan TP. Hải Phòng đang thực hiện các thủ tục để điều động. 

Được biết, Bộ Tài chính cũng đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xác minh, xử lý cán bộ công chức nói trên và các giải pháp phòng ngừa tiêu cực trong thực thi công vụ của ngành Hải quan.

C.Sơn