Vụ nhiều con "quan" thành công chức: Kết quả sát hạch thế nào?

13/11/2017 13:29

Nhiều "con quan" tại Gia Lai được tuyển dụng theo chính sách thu hút đã hoàn thành tuyển dụng trước kiểm tra sau...

vụ nhiều con "quan" thành công chức: kết quả sát hạch thế nào?

Sở Nội vụ Gia Lai cung cấp thông tin về kết quả 13 cán bộ được tuyển dụng theo chính sách thu hút

Ngày 13/11, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cho biết đã có báo cáo kết quả kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn, sát hạch năng lực của 13 trường hợp tuyển dụng theo chính sách thu hút ở tỉnh này.

Theo báo cáo của tỉnh Gia Lai, cả 13 trường hợp tuyển dụng đều chung kết quả cụ thể như sau: Về kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn: đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về tuyển dụng công chức; Kết quả thực hiện, chức trách nhiệm vụ được giao: được đơn vị nơi công tác nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao; Kết quả về trình độ, năng lực: có trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt, đáp ứng được yêu cầu công tác của đơn vị.

Liên quan kết quả kiểm tra trên, một cán bộ Sở Nội vụ cho biết: 13 cán bộ diện tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh trên đã làm việc nhiều năm nên đều đáp ứng được nội dung kiểm tra, sát hạch theo yêu cầu của Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

Như vậy, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành theo kiến nghị của Bộ Nội vụ đó là quyết định tuyển dụng trước, sát hạch kiểm tra 13 cán bộ được tuyển dụng theo chính sách thu hút sau. 

vụ nhiều con "quan" thành công chức: kết quả sát hạch thế nào?

Văn bản của UBND tỉnh Gia Lai báo cáo Bộ Nội vụ liên quan đến kết quả kiểm tra, sát hạch 13 cán bộ tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh.

Như Báo Giao thông đưa tin: Bộ Nội vụ kiến nghị sau thanh tra công tác nhân sự gửi tỉnh Gia Lai đồng thời đề nghị UBND tỉnh Gia Lai tổ chức sát hạch 13 cán bộ được tuyển dụng theo hình thức thu hút. Tại văn bản số 500 của Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết: 13 cán bộ được tuyển dụng theo hình thức thu hút này trái quy định của pháp luật.

Cụ thể: Việc tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh Gia Lai không thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn thi hành mà tuyển dụng theo Nghị quyết số 24-2010/NQ-HDND và Quyết định số 39 là không phù hợp. Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Gia Lai tổ chức kiểm tra, sát hạch số cán bộ trên và báo cáo trong tháng 10. 

Trong số 13 cán bộ được tuyển dụng theo diện thu hút, tất cả đều không đáp ứng quy định như: không đáp ứng đối tượng theo quy định nghị định 24 và Thông tư 13; Không có văn bản xin ý kiến của Bộ Nội vụ; không thành lập hội đồng khảo thí, sát hạch; không sát hạch trình độ, năng lực. Ngoài ra, có 1 trường hợp không thực hiện chế độ tập sự.

Trong số 8/13 cá nhân tuyển dụng sai mà phóng viên Báo Giao thông xác định được nhân thân thì có 6 người là người thân của lãnh đạo đương nhiệm và nghỉ hưu ở Gia Lai.

Tạ Vĩnh Yên