Vụ rác thải BV Bạch Mai, kỷ luật nhiều cán bộ liên quan

14/01/2016 06:53

Ban giám đốc BV Bạch Mai vừa quyết định xử lý kỷ luật với các cán bộ có liên đới đến vụ việc này.

Vụ rác thải BV Bạch Mai, kỷ luật nhiều cán bộ liên quan 1
PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn bị cắt thu nhập tăng thêm 6 tháng.

Liên quan đến việc BV Bạch Mai để “lọt” rác thải y tế nguy hại ra bên ngoài, Ban giám đốc BV Bạch Mai vừa có quyết định xử lý kỷ luật với các cán bộ có liên đới đến vụ việc này.

Cụ thể, kỷ luật hình thức cảnh cáo, cắt thu nhập tăng thêm 6 tháng, cắt toàn bộ các danh hiệu thi đua năm 2016, kéo dài thời gian nâng bậc lương 6 tháng đối với ông Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn do chưa sâu sát trong công tác quản lý, giám sát các quy trình; Tự ý triển khai thử nghiệm quy trình xử lý chất thải y tế nguy hại khi chưa báo cáo, chưa được bệnh viện và các cơ quan chức năng cho phép.

Xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, cắt thu nhập và toàn bộ các danh hiệu thi đua năm 2016, kéo dài thời gian nâng bậc lương 6 tháng đối với ông Nguyễn Huy Nam, nhân viên tổ quản lý chất thải khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. 

Xử lý kỷ luật hình thức khiển trách, cắt thu nhập tăng thêm 6 tháng, cắt toàn bộ các danh hiệu thi đua năm 2016, kéo dài thời gian nâng bậc lương 3 tháng đối với kỹ sư Vương Thanh Thủy, viên chức tổ quản lý chất thải khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. Nếu cá nhân tiếp tục vi phạm bất cứ hình thức nào sẽ phải nhận kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc với lý do không tuân thủ quy trình xử lý chất thải y tế theo quy định của bệnh viện. 

Riêng đối với ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Đỗ Thị Bích Hà, nhân viên hợp đồng của Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn bị xử lý kỷ luật chấm dứt hợp đồng lao động.

V.A