Vụ "tàu thép 67": Bình Định lập tổ công tác giám định chất lượng

03/06/2017 14:48

Tổ công tác sẽ thẩm định, đánh giá để xác định chất lượng, nguồn gốc sản phẩm và tính năng hoạt động của tàu...

vụ "tàu thép 67": bình Định lập tổ công tác giám định chất lượng

Bình Định vừa có quyết định thành lập tổ công tác giám định chất lượng "tàu thép 67".

Theo đó, tổ công tác sẽ có 8 thành viên, do Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định làm tổ trưởng, các thành viên còn lại gồm cán bộ Sở Tư pháp tỉnh, các kĩ sư, đăng kiểm viên, giám định viên chuyên ngành, cán bộ Phòng An ninh kinh tế tỉnh Bình Định...   

Đoàn công tác sẽ thẩm định, đánh giá để xác định chất lượng, nguồn gốc sản phẩm và tính năng hoạt động của vỏ tàu, máy tàu và các trang thiết bị đã được thi công, cung cấp so với hợp đồng đã ký kết giữa các ngư dân và các cơ sở đóng mới, cung cấp thiết bị cho tàu vỏ thép.  

Sau đó sẽ tổng hợp, báo cáo kết qủa và đề xuất các biện pháp giải quyết cho Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 67/2014/CP-NĐ của Chính phủ để UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tổ trưởng tổ công tác có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

  

Vĩnh Nhân