Vụ trả lại 37,2 tỷ tiền tài trợ: Công an vào cuộc điều tra

28/06/2016 13:44

Công an TP Đà Nẵng sẽ điều tra vụ GĐ Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng trả lại hơn 37,2 tỷ tiền tài trợ.

benh-vien-tai-da-nang-tra-tien-tai-tro-du-dang-thi
Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.

Quyết định được đưa ra sau khi Thanh tra TP Đà Nẵng có thông báo kết luận thanh tra vụ việc GĐ Bệnh viện Ung thư tự ý chuyển trả tiền tài trợ.

Theo kết luận của Thanh tra Đà Nẵng, Bệnh viện Ung thư đi vào hoạt động với nhiều khó khăn như thiếu trang thiết bị y tế, thiếu kinh phí hoạt động. Thời điểm đó, nhờ ngân sách thành phố cùng nỗ lực vận động tài trợ của Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh Đà Nẵng (gọi tắt là Hội bảo trợ) để hoạt động.

Trong đó, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tài trợ hơn 37,2 tỷ đồng cho bệnh viện mua máy DSA. Số tiền này là sở hữu hợp pháp của Bệnh viện Ung thư theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, ngày 31/8/2015, ông Trịnh Lương Trân, nguyên GĐ Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng đã cố ý chuyển trả số tiền này cho LienVietPostBank mà không báo cáo Chủ tịch HĐTV Bệnh viện Ung thư và Thường trực Hội Bảo trợ.

vu-tra-lai-37-ty-tien-tai-tro-ra-ha-noi-xin-lai-ti
Ông Trịnh Lương Trân tự ý chuyển trả hơn 37,2 tỷ tiền tài trợ cho LienVietPostBank.

Thanh tra TP Đà Nẵng kết luận đây là việc làm sai trái, làm thay đổi nguyên trạng tài sản của bệnh viện, trái với chỉ đạo của chủ sở hữu, không tuân thủ và không thực hiện quyết định của Chủ sở hữu Bệnh viện là Hội Bảo trợ và Quyết định số 5898/QĐ-UBND ngày 15/8/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng.

“Hành vi của ông Trịnh Lương Trân đã đi ngược lại và không trung thành với lợi ích hợp pháp của bệnh viện, không tuân thủ chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 81 Luật doanh nghiệp: “Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng thành viên…” – kết luận thanh tra nêu rõ.

Hơn nữa, việc chuyển số tiền 37,2 tỷ đồng từ tài khoản bệnh viện sang tài khoản LienVietPostBank đã được bàn bạc, thống nhất giữa ông Trịnh Lương Trân và bà Hồ Thị Diễm Phương, nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Ung thư. Hành vi của 2 người này đã làm thiệt hại nguồn kinh phí mua thiết bị y tế của bệnh viện, có dấu hiệu tội phạm.

Từ kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã giao Công an TP Đà Nẵng điều tra vụ việc. Đồng thời, thanh tra thành phố có nhiệm vụ thông báo bằng văn bản cho VKSND Đà Nẵng theo quy định.

Tấn Việt