Chủ trọ bán điện giá cao: Hà Nội thừa nhận có, Bộ Công thương bảo “làm tốt”

05/08/2021 10:47

Sở Công thương Hà Nội thừa nhận thực trạng đã diễn ra suốt mấy năm nay, Sở đã báo cáo lên Bộ Công thương nhưng chưa có cách tháo gỡ...

Báo Giao thông vừa qua đăng tải loạt bài “Chủ nhà trọ trục lợi từ bán điện giá cao, ai chịu trách nhiệm?”, phản ánh những bất cập về chính sách hỗ trợ giá điện cho người thuê trọ.

Báo Giao thông đã nhận được phản hồi của một số đơn vị liên quan, cụ thể là Sở Công thương Hà Nội và Bộ Công thương, Tông công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội).

chủ trọ bán điện giá cao: hà nội thừa nhận có, bộ công thương bảo “làm tốt”

Loạt bài viết “Chủ nhà trọ trục lợi từ bán điện giá cao, ai chịu trách nhiệm?” trên Báo Giao thông

Theo Sở Công thương Hà Nội, thực trạng như Báo Giao thông phản ánh đã diễn ra suốt mấy năm nay, Sở đã báo cáo lên Bộ Công thương nhưng chưa có cách tháo gỡ, khiến cho chính sách Nhà nước bị trục lợi.

Tuy nhiên, trả lời Báo Giao thông về những vấn đề trên, Bộ Công thương lại đánh giá: “Qua thực tế triển khai, các đơn vị đã triển khai thực hiện và duy trì tốt công tác áp giá điện cho công nhân, sinh viên và người thuê nhà để ở”.

Bộ này cho biết, về công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở, tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT, Bộ Công thương thực hiện phân cấp quản lý Nhà nước cho Sở Công thương để thực hiện tính định mức hộ sử dụng và giá bán lẻ điện cho người thuê nhà theo đúng các quy định hiện hành.

Bộ cũng đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28/8/2018 về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở.

Trong đó đã yêu cầu cụ thể nhiệm vụ của Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; của Các Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực/Đơn vị bán.

Bộ Công thương cho biết, một số trường hợp chủ nhà cho thuê trọ thu tiền điện với giá cao hơn so với quy định, nguyên nhân chủ yếu là do chủ nhà chưa nắm được quy định, còn người ở trọ chưa nắm vững chính sách giá được hưởng hoặc không muốn gây mâu thuẫn với chủ nhà thuê trọ nên chưa mạnh dạn yêu cầu chủ nhà thu tiền điện theo quy định.

Do đó, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các tổ chức, hội nghề nghiệp để sinh viên, người lao động nắm được chủ trương, quy định của Nhà nước về giá điện cho người thuê nhà.

Trường hợp phát hiện các chủ nhà cho thuê vi phạm, Bộ đã đề nghị các Sở Công thương xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Riêng nội dung phóng viên đưa ra thông tin cụ thể và đề nghị được đi kiểm tra thực tế cùng cán bộ EVN Hà Nội để chứng minh việc chủ nhà trọ trục lợi từ việc bán điện giá cao, EVN Hà Nội cho biết: “Do tình hình dịch bệnh đang căng thẳng nên EVN Hà Nội chưa báo cáo Sở Công thương để Sở chủ trì cùng phối hợp các ban nghành liên quan thành lập đoàn kiểm tra”.

Hồng Hạnh