Chúng được mệnh danh là “hóa thạch sống” của kiến ​​trúc xây dựng cổ đại ở Trung Quốc. Vào tháng 7 năm 2008, UNESCO đã công nhận 46 tulou ở tỉnh Phúc Kiến là Di sản Thế giới.
Chúng được mệnh danh là “hóa thạch sống” của kiến ​​trúc xây dựng cổ đại ở Trung Quốc. Vào tháng 7 năm 2008, UNESCO đã công nhận 46 tulou ở tỉnh Phúc Kiến là Di sản Thế giới.
Hàn Ly (Theo livingnomads)