Ngoài ra, kiến ​​trúc tulou tập trung vào mục đích chính là bảo vệ "pháo đài". Do đó, mỗi tulou chỉ có một cửa ra vào và không có cửa sổ ở tầng trệt. Các cổng của thành là quan trọng nhất, thường được gia cố bằng đá và sắt.
Ngoài ra, kiến ​​trúc tulou tập trung vào mục đích chính là bảo vệ "pháo đài". Do đó, mỗi tulou chỉ có một cửa ra vào và không có cửa sổ ở tầng trệt. Các cổng của thành là quan trọng nhất, thường được gia cố bằng đá và sắt.
Hàn Ly (Theo livingnomads)