Các bức tường đất có thể dày tới hai mét. Cửa sổ được làm bằng gỗ dày khoảng 5 - 6cm với lớp ngoài được gia cố bằng tôn.
Các bức tường đất có thể dày tới hai mét. Cửa sổ được làm bằng gỗ dày khoảng 5 - 6cm với lớp ngoài được gia cố bằng tôn.
Hàn Ly (Theo livingnomads)