Mỗi tulou có thể được coi là một ngôi làng nhỏ hoặc một “vương quốc nhỏ” của một gia đình lớn. 
Mỗi tulou có thể được coi là một ngôi làng nhỏ hoặc một “vương quốc nhỏ” của một gia đình lớn. 
Hàn Ly (Theo livingnomads)