Vượt xa bất động sản, ngân hàng lãi khủng nhất năm 2018

14/03/2019 10:45

Ngân hàng đứng đầu tất cả các nhóm ngành về tăng trưởng lợi nhuận năm 2018, vượt xa lợi nhuận của doanh nghiệp bất động sản.

vượt xa bất động sản, ngân hàng lãi khủng nhất năm 2018
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng đang vượt xa các nhóm ngành khác. Ảnh minh họa

Theo thống kê của Sở GDCK Hà Nội, đến hết tháng 2/2019 đã có 360/369 doanh nghiệp hoàn thành công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý 4/2018 theo quy định trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Thống kê cho thấy, 7/11 ngành có tổng lãi năm 2018 tăng so với năm 2017, trong đó 3 ngành có tổng lãi tăng mạnh so với năm 2017 là ngành tài chính (tăng 2.827 tỷ đồng), ngành công nghiệp (tăng 674 tỷ đồng), ngành bất động sản (tăng 256 tỷ đồng).

Năm 2017 ngành tài chính có mức tăng trưởng kết quả kinh doanh đạt 54%.

Đến năm 2018, ngành này tiếp tục duy trì tăng trưởng kết quả kinh doanh và là ngành có kết quả kinh doanh tăng mạnh nhất khi tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp ngành tài chính tăng 48,7% (từ 5.824,9 tỷ đồng năm 2017 lên 8.659,3 tỷ đồng năm 2018).

Những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất của ngành tài chính trong năm thuộc nhóm ngân hàng. Ngược lại, một số doanh nghiệp thuộc nhóm chứng khoán có kết quả kinh doanh giảm so với năm 2017.

Ngành bất động sản có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt so với năm 2017 với tổng lợi nhuận của toàn ngành trong năm 2018 tăng 35,5% so với năm 2017 (từ 1.171,5 tỷ đồng năm 2017 tăng lên 1.586 tỷ đồng năm 2018).

Các công ty có kết quả kinh doanh tăng mạnh nhờ đẩy mạnh hoạt động bán hàng hóa, tăng doanh thu và áp dụng các biện pháp cắt giảm chi phí. Một số ngành có tổng lãi năm 2018 giảm mạnh so với năm trước là ngành xây dựng (giảm 1.714 tỷ đồng), ngành khai khoáng và dầu khí (giảm 394 tỷ đồng)...

Theo kết quả BCTC tự lập quý 4/2018 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, có 325 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi (chiếm 90,3% số doanh nghiệp đã công bố) với tổng giá trị lãi đạt 20.946,8 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2018, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX đạt 19.935,7 tỷ đồng, tăng 2.042,3 tỷ đồng (11,4%) so với năm 2017.

C.Sơn