Xã hội hóa đầu tư, khai thác hạ tầng đường sắt

02/12/2014 07:36

Trong bối cảnh các nguồn vốn cho đầu tư hạ tầng đường sắt ngày càng eo hẹp, ngành đường sắt đang được đẩy mạnh tái cơ cấu theo hướng Tổng công ty Đường sắt VN sẽ chỉ kinh doanh kết cấu hạ tầng.