Xác định trách nhiệm việc xin mua toa xe cũ Trung Quốc

19/02/2016 12:58

Bộ GTVT vừa có Quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra một số nội dung tại Tổng Công ty Đường sắt VN.

Xác định trách nhiệm việc xin mua toa xe cũ Trung Quốc 1

Tổ Công tác sẽ kiểm tra các vấn đề về mua, nhập khẩu toa xe đã qua sử dụng tại Tổng công ty Đường sắt VN

Văn bản số 480 do Thứ trưởng phụ trách Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường ký, thành lập Tổ Công tác của Bộ GTVT để kiểm tra các vấn đề về đề xuất mua, nhập khẩu toa xe đã qua sử dụng của Trung Quốc thời gian qua tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc Tổng Công ty.

Tổ Công tác do ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp làm Tổ trưởng; 5 thành viên còn lại gồm các phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Khoa học công nghệ, Thanh tra Bộ GTVT; Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Quản lý doanh nghiệp.

Tổ công tác sẽ báo cáo Bộ GTVT kết quả kiểm tra trước ngày 25/2/2016, và đề xuất giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan.

Thiện Anh