Xăng tăng gần 2.000 đồng/lít

05/05/2015 20:43

Quyết định tăng giá xăng được Bộ Công thương đưa ra vào tối nay 5/5 và áp dụng từ 21 giờ tối cùng ngày.

xăng tăng gần 2.000 đồng/lít

 Xăng tăng gần 2.000 đồng/lít

Theo quyết định của Bộ Công thương, mặt hàng xăng (bao gồm cả xăng khoáng và xăng E5) đều tăng ở mức 1.950 đồng/lít. Cùng với quyết định tăng giá này đối với mặt hàng xăng, Bộ Công thương cũng quyết định chi sử dụng quỹ bình ổn giá 1.437 đồng/lít đối với xăng khoáng và chi 1.272 đồng/lít đối với xăng E5.

Bộ Công thương cũng quyết định mặt hàng dầu diesel được giữ nguyên giá bán bằng cách chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng đầu với mức chi là 322 đồng/lít. Mặt hàng dầu hỏa giảm giá bán 258 đồng/lít. Mặt hàng dầu mazut cũng được giữ nguyên giá bán bằng cách chi sử dụng quỹ bình ổn giá với mức chi là 303 đồng/kg.

Bộ Công thương cho biết, đợt điều chỉnh giá lần này là do giá thế gới tăng đột biến khiến cho giá cơ sở các mặt hàng dầu chênh lệch với giá bán lần lượt như sau: Xăng Ron 92 cao hơn 3.387 đồng/lít; Xăng E5 cao hơn 3.222 đồng/lít, Dầu diesel cao hơn 322 đồng/lít, Dầu hỏa thấp hơn 258 đồng/lít, Dầu mazut cao hơn 303 đồng/lít.

Trước áp lực tăng giá các mặt hàng xăng dầu, hôm qua, Bộ Tài chính đã quyết định giảm thuế nhập khẩu dầu diezen từ 20% xuống 12% và giảm thuế nhập khẩu đối với dầu madut từ 25% xuống 13% trong khi vẫn giữ nguyên thuế với dầu hoả, xăng ở mức 20%.

C.Sơn