Xây Cảng hàng không quốc tế Long Thành là cấp thiết

03/10/2014 08:03

TS. Lương Hoài Nam, Tổng giám đốc Hãng hàng không Hải Âu cho rằng, quyết định xây Cảng hàng không (CHK) quốc tế Long Thành là rất cấp thiết.