Xây dựng 6 tuyến đường văn minh đô thị ở huyện A Lưới

15/07/2014 14:57

Đây là nội dung trong Kế hoạch xây dựng tuyến đường văn minh đô thị đợt I/2014 vừa được huyện A Lưới  triển khai theo Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị - nông thôn của tỉnh T.T Huế.

6 tuyến đường được chọn làm thí điểm xây dựng tuyến đường văn minh đô thị gồm: đường Hồ Chí Minh qua Thị trấn A Lưới, xã A Ngo và Sơn Thủy; 5 đường nội thị trên địa bàn thị trấn A Lưới: đường Hồ Huấn Nghiệp (Tổ dân phố só 3), đường Quỳnh Trên (Tổ dân phố số 4), đường Trường Sơn (Tổ dân phố số 5), đường A Vầu (Tổ dân phố 4) và đường Hồ Văn Hảo (Tổ dân phố 4) .

xây dựng 6 tuyến đường văn minh đô thị ở huyện a lưới
Đường Hồ Chí Minh qua địa phận huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế)

Tuy là huyện miền núi, nhưng việc xây dựng tuyến đường văn minh đô thị được huyện A Lưới xác định là nhiệm vụ trọng điểm cần được quan tâm không chỉ nhằm tăng cường công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo đảm ATGT, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp mà còn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn các khu đông dân cư và nơi có mật độ đô thị cao trong thực hiện nếp sống văn minh để phát triển kinh tế ở vùng sâu vùng xa.

Theo kế hoạch này, UBND tỉnh T.T Huế  yêu cầu các cơ quan, đơn vị có trụ sở tại các tuyến đường này nghiêm túc hưởng ứng phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm nhận tuyến đường đô thị xanh, sạch, đẹp, tiến hành trồng hoa, cây cảnh trước mỗi trụ sở cơ quan, qua đó địa phương tuyên truyền thường xuyên cho nhân dân, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số về luật GTĐB, thực hiện nghiêm túc về bảo đảm trật tự ATGT.

                                                                                                            Đoan Thục