Xây dựng cầu Cửa Hội vượt sông Lam

29/06/2016 18:40

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc đầu tư xây dựng công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam...

Xây dựng cầu Cửa Hội vượt sông Lam 1

Phối cảnh cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc đầu tư xây dựng công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật; Chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai việc thực hiện dự án và quản lý quá trình thực hiện đầu tư xây dựng.

Đồng thời, Bộ GTVT thống nhất với UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan về quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn của dự án, mức phí và vị trí đặt trạm thu phí bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật; Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Công trình cầu Cửa Hội dự kiến được đầu tư với tổng chiều dài khoảng 6,2km, trong đó phần cầu dài 1,63km, phần đường dẫn 2 đầu cầu dài 4,57km; Bề rộng cầu 12m với 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và gờ lan can. Công trình có kinh phí đầu tư khoảng 1.050 tỷ đồng.

L.C