Xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn

17/04/2015 14:03

Thủ tướng Chính chỉ đạo về việc đầu tư xây dựng Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn.

 

xây dựng đường hồ chí minh đoạn cam lộ - la sơn
Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đầu tư xây dựng Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn (Dự án).

Dự án đã được Quốc hội đồng ý triển khai theo hình thức BT tại Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để thanh toán cho nhà đầu tư tại Văn bản số 7208/VPCP-KTN ngày 15/10/2009.

Để sớm triển khai Dự án theo Nghị quyết 66 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ GTVT đề xuất, thẩm định nguồn vốn hoàn trả nhà đầu tư và thẩm định chủ trương cấp bảo lãnh vốn vay của nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Lãi vay trong thời gian xây dựng được tính vào Tổng mức đầu tư của Dự án theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trả lãi vay và không được Nhà nước thanh toán chi phí lãi vay này.Thủ tướng giao Bộ GTVT quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án.

M.T