Xây dựng hệ thống giám sát dữ liệu thu giá BOT, chống thất thoát

13/09/2017 07:22

Hệ thống quản lý giám sát, khai thác dữ liệu thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ này dự kiến sẽ triển khai...

xây dựng hệ thống giám sát dữ liệu thu giá bot, chống thất thoát

Ông Nguyễn Văn Huyện

Trao đổi với Báo Giao thông chiều 12/9, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, để kiểm soát chặt chẽ thời gian hoàn vốn của dự án, minh bạch doanh thu, chi phí và chống thất thoát các dự án BOT, đơn vị này đã đề xuất Bộ GTVT triển khai xây dựng hệ thống quản lý giám sát, khai thác dữ liệu thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Trong đó, hệ thống quản lý giám sát này có một cơ sở dữ liệu (CSDL) tập trung về thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các hợp đồng BOT trên toàn quốc, đảm bảo CSDL tổng hợp liên tục và thống nhất về tình hình thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các hợp đồng BOT. Cùng đó, Tổng cục Đường bộ VN cũng xây dựng phần mềm giám sát thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tập trung đối với các hợp đồng BOT, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về tình hình thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các dự án BOT. Phần mềm này có thể tự động thu thập và kiểm chứng dữ liệu thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ từ các dự án BOT, giảm thiểu tối đa quá trình hậu kiểm cả về thời gian và nhân lực; Hỗ trợ công tác đối kiểm soát, đưa ra các so sánh về báo cáo doanh thu từ dữ liệu thu thập và báo cáo từ chủ đầu tư BOT; Giúp cơ quan quản lý Nhà nước giám sát, nắm bắt tình hình, hiện trạng công tác thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại từng dự án BOT, từ đó có các quyết định hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời...

Hệ thống quản lý giám sát, khai thác dữ liệu thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ này dự kiến sẽ triển khai trong quý IV/2017 như là một giải pháp quan trọng để quản lý, giám sát chặt, chống thất thoát, lãng phí tại các dự án BOT giai đoạn kinh doanh, khai thác và đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án BOT giao thông.

Trần Duy