Xây dựng nền kinh tế tự chủ, biến thách thức thành cơ hội

05/12/2018 06:26

Việt Nam có những bước đi về hội nhập rất thành công, đóng góp lớn cho thành tựu KT-XH trong 30 năm đổi mới...

Xây dựng nền kinh tế tự chủ, biến thách thức thành cơ hội 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại diễn đàn

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 2018 với chủ đề “Hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình mới - chủ động, đổi mới, thiết thực và hiệu quả”, tổ chức ngày 4/12.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Việt Nam có những bước đi về hội nhập rất thành công, đóng góp lớn cho thành tựu KT-XH trong 30 năm đổi mới và những năm gần đây.

Nhìn nhận hội nhập quốc tế, cơ hội là không nhỏ nhưng thách thức, khó khăn đang và sẽ tiếp tục gia tăng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, quan trọng là nội lực, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, phải hội nhập tích cực từ bên ngoài và cải cách thể chế mạnh mẽ từ bên trong để tiếp tục hội nhập thành công, chủ động đổi mới thiết thực và hiệu quả hơn, có khát vọng và nỗ lực lớn.

Về giải pháp, Phó Thủ tướng cho rằng, cần tiếp tục xử lý tốt quan hệ giữa tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ với khát khao, khát vọng nâng cao sức mạnh tổng thể quốc gia, lấy hội nhập kinh tế quốc tế làm trọng tâm. Bên cạnh đó, phải xây dựng một nền kinh tế tự chủ, vượt qua thách thức, biến thách thức thành cơ hội.

Trước đó, phát biểu tại diễn đàn, PGS.TS. Vũ Minh Khương, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng nhận định, Việt Nam là một quốc gia hàng đầu trong nắm bắt toàn cầu hóa, nếu đi sâu, Việt Nam có thể đi rất xa, nhưng nếu tổn thương sẽ rất nặng nề. Theo ông, mô hình tăng trưởng của Việt Nam lệ thuộc sâu vào thương mại quốc tế và dễ bị tổn thương trước biến động xấu toàn cầu. Vì thế, Việt Nam phải là một trong những thành tố rất tích cực, kiến tạo trật tự mới về thương mại, phải chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phải có nỗ lực để gây ra sự ngạc nhiên, kinh ngạc.

Ông Khương cũng nêu thực tế cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt cơ hội ngắn hạn rất nhanh nhưng thiếu tầm nhìn dài hạn, mải mê với cơ hội ngắn hạn và tư duy bảo hộ, việc này có thể tổn hại đến tầm nhìn lâu dài và cách ứng đáp chiến lược với các thách thức và cơ hội mà tình thế đổi thay mang lại. Ông đề xuất thành lập hội đồng cải cách kinh tế, đi đầu trong nắm bắt và thúc đẩy thương mại tự do và công bằng, tránh sa vào cạm bẫy bảo hộ thương mại. 

Anh Thư