Xây dựng ngành GTVT phát triển bền vững

12/08/2020 06:36

Toàn Đảng bộ Bộ GTVT cần thống nhất chương trình hành động với những nhiệm vụ, giải pháp, phân công, phân nhiệm cụ thể...

Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Tạ Hải

Ngay sau khi được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã dành cho Báo Giao thông cuộc trao đổi về kết quả Đại hội và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng bộ giai đoạn tới.

Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm”

Đồng chí Bí thư có thể đánh giá tổng quát về kết quả Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ Bộ GTVT?

Trước tiên, phải khẳng định rằng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Với sự tham dự của 244 đại biểu, những đảng viên ưu tú được bầu ra từ 46 tổ chức đảng trực thuộc, thay mặt cho gần 8.000 đảng viên của Đảng bộ, Đại hội đã được tiến hành một cách dân chủ, công khai, minh bạch, thực hiện nghiêm túc tất cả các quy định, theo đúng phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm”.

Trong Đại hội, tất cả công tác chuẩn bị về nội dung, về nhân sự và về công tác khánh tiết, hậu cần đều được chuẩn bị chu đáo, kĩ càng, được kiểm tra, kiểm soát một cách chặt chẽ theo đúng quy định và kế hoạch để đảm bảo độ chính xác cao.

Các đồng chí được bầu vào Ban chấp hành trúng cử với số phiếu rất cao. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy cũng như Bí thư, Phó Bí thư trúng cử với số phiếu gần như tuyệt đối.

Đại hội cũng đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao thông qua nhiều văn kiện, nội dung quan trọng, đặc biệt là báo cáo chính trị Đại hội và Nghị quyết, chương trình hành động về triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí cho biết, để Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX thành công, công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ đã đạt được những kết quả gì?

Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ GTVT nói chung và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nói riêng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn ngành, tạo tiền đề, sức mạnh cho cả ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao trong giai đoạn tới. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị, triển khai đến các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT được tiến hành khẩn trương, bài bản từ rất sớm.

Các cấp ủy đã cụ thể hóa các kế hoạch, văn bản hướng dẫn về công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức rút kinh nghiệm; kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

Về chuẩn bị văn kiện, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành được chuẩn bị nghiêm túc, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên. Các văn kiện đều thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình.

Việc chuẩn bị đề án nhân sự nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn cấp ủy viên; khi trình ra Đại hội đều có sự thống nhất cao.

Vì vậy, các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT tiến hành Đại hội Đảng cấp cơ sở thành công, góp phần để Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX thành công tốt đẹp theo đúng kế hoạch đề ra.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT, Đảng ủy Bộ thường xuyên nhận được sự phối hợp chặt chẽ, sự quan tâm góp ý và lãnh đạo, chỉ đạo về nội dung, chương trình Đại hội cũng như công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIX và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII của tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ GTVT, cá nhân đồng chí Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng và tập thể Ban thường vụ Đảng ủy, các ban chức năng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện

Mục tiêu của Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025 là gì, thưa đồng chí?

Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực công tác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng ngành GTVT phát triển bền vững, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện”, Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đó là xây dựng Đảng bộ và các cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Mục tiêu cụ thể: Kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kiện toàn kịp thời các tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của tổ chức Đảng, nhất là cấp cơ sở và chi bộ.

Xây dựng hệ thống dữ liệu công tác quản lý cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, đánh giá nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, thường xuyên kiểm tra, giám sát từ chi bộ đến Đảng ủy Bộ GTVT.

Đến năm 2025, hoàn thành 11 dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông được Quốc hội phê duyệt; Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn I; đầu tư các công trình giao thông trọng yếu theo quy hoạch.

Tiếp tục tái cơ cấu thị phần vận tải, ưu tiên phát triển vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa, vận tải ven biển và vận tải biển, nâng cao chất lượng và thị phần vận tải hàng không, đường sắt, giảm tỷ trọng vận tải đường bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động kết nối vận tải đa phương thức và phát triển dịch vụ logistics...

Hoàn thiện hệ thống quản lý Nhà nước, nâng cao an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện vận tải; phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông tối thiểu 5% hàng năm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương…

Được biết, tại Đại hội đã đề ra ba khâu đột phá ngành GTVT giai đoạn 2020 - 2025. Nội dung của các khâu đột phá này là gì, thưa đồng chí?

Tại Đại hội đã đề ra 3 khâu đột phá nhiệm kỳ tới. Một là, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả việc đầu tư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo Nghị quyết của Đảng và luật pháp của Nhà nước.

Hoàn thành xây dựng Hệ thống thông tin quản lý, cơ sở dữ liệu trong 5 lĩnh vực quản lý của ngành GTVT để phục vụ công tác quản lý, bảo trì, đầu tư kết cấu hạ tầng, công tác vận tải và an toàn giao thông.

Hai là, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Ba là, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn phát triển ngành GTVT và lợi ích của nhân dân.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020-2025 Lê Anh Tuấn phát biểu bế mạc Đại hội

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, các khâu đột phá đã đề ra, đồng chí cho biết cần triển khai những nhiệm vụ, giải pháp gì trong công tác xây dựng Đảng?

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, toàn Đảng bộ cần thống nhất chương trình hành động với những nhiệm vụ, giải pháp, phân công, phân nhiệm cụ thể và khẩn trương triển khai trong toàn Đảng bộ.

Theo đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo tính Đảng, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời, hiệu quả.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chị thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và tập trung ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết của Trung ương để nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của các cấp ủy Đảng các cấp; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT.

Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng việc xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng ủy Bộ GTVT và các cấp ủy trực thuộc.

Nghiên cứu, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để ban hành nghị quyết chuyên đề đảm bảo thiết thực, ngắn gọn, có tính khả thi cao.

Trên cơ sở tổng kết các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVIII, Đảng ủy khóa XIX sẽ tiếp tục xây dựng các nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ mới.

Nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tới được đề ra là thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Vậy, Đảng ủy Bộ GTVT cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này như thế nào, thưa đồng chí?

Đảng ủy Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cụ thể, tiếp tục rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực GTVT. Hoàn thiện dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến, xem xét thông qua.

Tổng kết Luật Hàng không dân dụng VN, Luật Giao thông đường thủy nội địa để xem xét, nghiên cứu, đề xuất, lập đề nghị xây dựng Luật trình Chính phủ.

Tổ chức tổng kết 5 năm triển khai Bộ luật Hàng hải VN và Luật Đường sắt. Tiếp tục cải cách hành chính và cắt giảm các thủ tục hành chính trong các văn bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông một cách đồng bộ, hiện đại và có trọng tâm, trọng điểm.

Trong lĩnh vực đầu tư, tái cơ cấu đầu tư công kết hợp huy động tối đa mọi nguồn lực nhằm tạo đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Đẩy mạnh thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, bao gồm cả nguồn lực trong và ngoài nước...

Trong đó, lĩnh vực đường bộ tập trung đầu tư hoàn thành toàn tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam theo Nghị quyết của Quốc hội, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện và triển khai đầu tư các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam còn lại, tuyến đường bộ cao tốc quan trọng khác trong mạng lưới cao tốc.

Lĩnh vực hàng không, tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và đầu tư giai đoạn I Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Về vận tải, hoàn thiện và đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về hoạt động vận tải nhằm tăng cường vai trò quản lý Nhà nước, tạo môi trường vận tải cạnh tranh lành mạnh.

Về cải cách hành chính, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tập trung triển khai hiệu quả “Đề án Ứng dụng khoa học công nghệ ngành GTVT trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”...

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ GTVT “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm”, tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu do Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX đề ra.

Cảm ơn đồng chí!

Thanh Thúy