Xây dựng phương án thực hiện vốn bảo trì đường sắt khả thi

24/06/2020 11:26

Cục Đường sắt phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án thực hiện vốn bảo trì đường sắt khả thi.

Xây dựng phương án thực hiện vốn bảo trì đường sắt khả thi 1
Cục trưởng Cục Đường sắt VN Vũ Quang Khôi (bên trái) kiểm tra hiện trường hạ tầng đường sắt tại Bắc Giang

Cục Đường sắt VN cho biết, Cục được Bộ GTVT giao phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

Đề án là cơ sở để thực hiện Nghị định 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt (KCHTĐS) quốc gia.

Một trong những nội dung quan trọng của đề án là phương thức quản lý, thực hiện vốn quản lý, bảo dưỡng KCHTĐS. Đầu năm 2020, do các quy định pháp luật liên quan chưa đồng bộ, nên đã không thể triển khai ký hợp đồng đặt hàng bảo dưỡng, duy tu đường sắt. Cục Đường sắt VN đã tích cực cùng các đơn vị tìm giải pháp, báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ. Vì vậy, Chính phủ thống nhất để Bộ GTVT tiếp tục giao dự toán kinh phí quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia năm 2020 cho Tổng công ty Đường sắt VN (VNR) theo cơ chế cũ, tức là giao kế hoạch.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng yêu cầu, từ năm 2021, Bộ GTVT chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện bố trí, sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia theo đúng quy định của pháp luật, có nghĩa là theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan quản lý Nhà nước phải đặt hàng doanh nghiệp thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, trong Dự thảo Đề án đã đưa ra 3 phương án thực hiện vốn quản lý, bảo dưỡng KCHTĐS. Sau khi phân tích các ưu, nhược điểm của các phương án, Dự thảo đã đề xuất lựa chọn phương án 3. Theo đó, sau khi được Bộ GTVT giao dự toán chi kinh phí hoạt động kinh tế đường sắt từ ngân sách Nhà nước hàng năm, Cục Đường sắt VN, VNR và từng công ty cổ phần đường sắt, thông tin tín hiệu đường sắt cùng đồng thời ký hợp đồng đặt hàng 3 bên thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS.

Cụ thể, Cục Đường sắt VN là cơ quan đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS quốc gia.

VNR thực hiện quản lý, giám sát bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS quốc gia đối với công tác quản lý KCHTĐS, tài sản KCHTĐS quốc gia như: Lập, quản lý, lưu trữ và cập nhật hồ sơ quản lý KCHTĐS, hồ sơ quản lý tài sản KCHTĐS; Lập, điều chỉnh kế hoạch, dự toán công tác quản lý, bảo trì KCHTĐS; Tổ chức công tác kế toán tài sản KCHTĐS; Kiểm kê, báo cáo về KCHTĐS, tài sản KCHTĐS; Quản lý, bảo vệ KCHTĐS, ATGT đường sắt... VNR cũng thực hiện công tác giám sát bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS.

Từng công ty cổ phần đường sắt, thông tin tín hiệu đường sắt thực hiện bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS quốc gia và công tác khắc phục hậu quả lụt, bão, sự cố, thiên tai công trình đường sắt quốc gia bước 1 theo quy định của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Đây là phương án có nhiều thuận lợi do 3 bên cùng ký kết trong một hợp đồng đặt hàng, nên công tác phối hợp triển khai thực hiện của các chủ thể trong hợp đồng được thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, theo Cục Đường sắt VN, để phương án này khả thi, cần sửa đổi một số nghị định, thông tư cho phù hợp; Xây dựng cơ chế rõ ràng trong việc phối hợp thực hiện bảo trì KCHTĐS quốc gia giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS, phân định rõ trách nhiệm của các chủ thể trong việc quản lý tài sản, bảo vệ KCHTĐS quốc gia, trách nhiệm bảo đảm ATGT đường sắt, an toàn chạy tàu, khắc phục hậu quả sự cố, TNGT, thiên tai...

Ngọc Phạm