Xây dựng VBQPPL là nhiệm vụ số một của quản lý nhà nước

11/07/2016 10:25

Đây là khẳng định của Bí thư Trương Quang Nghĩa tại buổi làm việc của Ban cán sự đảng Bộ GTVT sáng nay (11/7).

Xây dựng VBQPPL là nhiệm vụ số một của quản lý nhà nước 1

Đồng chí Trương Quang Nghĩa - Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ GTVT chủ trì buổi làm việc của Ban cán sự  đảng Bộ GTVT

Chỉ đạo về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho rằng, với cơ quan quản lý nhà nước, xây dựng VBQPPL là nhiệm vụ số 1. Các cơ quan, đơn vị phải lưu ý đầu tư thích đáng cho công việc quan trọng này. Đây cũng là tiêu chí để Bộ đánh giá năng lực các cơ quan.

“Chính phủ coi việc xây dựng thể chế, cơ chế chính sách là số 1, từ đó tạo thêm  dư địa cho tăng trưởng kinh tế”, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nói.

Nhấn mạnh các VBQPPL trong lĩnh vực GTVT sẽ tác động trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cũng lưu ý các đơn vị phải đặc biệt quan tâm tới chất lượng các văn bản này. Trong các buổi họp của Ban cán sự đảng Bộ GTVT, nội dung số 1 được họp bàn luôn là vấn đề xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Cách tiếp cận khi xây dựng văn bản là cố gắng tạo điều kiện cho DN, người dân nhưng không được quên vai trò quản lý.

Trước đó, báo cáo Ban cán sự, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Hồng Việt cho biết, 6 tháng đầu năm 2016, Bộ GTVT đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 9 dự thảo văn bản, gồm 8 dự thảo Nghị định và 1 dự thảo Quyết định. Tính đến ngày 5/7, Chính phủ đã ban hành 7 văn bản do Bộ trình. Cũng trong 6 tháng đầu năm, các Vụ đã trình Bộ trưởng 21 Thông tư, Bộ trưởng đã ký ban hành 19 thông tư.

Nhận định về công tác xây dựng VBQPPL, ông Việt nhấn mạnh, về cơ bản, các quan, đơn vị đã hoàn thành công tác rất quan trọng này. “Tư tưởng xác định công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật có vai trò quan trọng nhất trong QLNN của Bộ trưởng Bộ GTVT đã lan toả tới các cơ quan đơn vị trong ngành”, ông Việt nói thêm.

6 tháng cuối năm, ông Việt cho biết Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp với VPCP hoàn thiện dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi), xây dựng 70 văn bản gồm 15 Nghị định, 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 40 Thông tư và 13 Quyết định của Bộ trưởng.

T.Bình